-

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ) houdt zich bezig met het ontwikkelen van financiële modellen bij particulier woningbezit, voor:


In samenwerking met de gemeente Zaanstad wordt er gewerkt aan diverse pilots die bijdragen aan veilig en duurzaam wonen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij dit via deze website delen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@duurzaamfunderingsherstelzaanstad.nl

DFZ is een onderdeel van Betaalbaar Koopwoningen Zaanstad (BKZ)